دسته:خانواده ما

نگین حاجی رجبعلی (عضو هیأت مدیره)
خسرو عباسی خودلان (عضو هیأت مدیره)
عباس کریمی عباسی (عضو هیأت مدیره)
رهبر قنبری (عضو هیئت‌مدیره)
نسرین مقانلو (عضو هیئت‌ مؤسس)
محسن زارع اشکذری (عضو هیئت‌ مؤسس)
فرهاد قائمیان (مشاور عالی مدیرعامل)
حسین مسافر‌آستانه (رئیس هیئت‌مدیره)
ناصر شیردل (نائب رئیس هیئت‌مدیره)
محمدعلی خبیر (مدیرعامل)