دپارتمان‌های فرهنگی و هنری فعالیت های بخشهای مختلف مؤسسه

ارائه‌ی بهترین خدمات فرهنگی و هنری

فعالیت در سراسر کشور

برگزاری دوره های جامع و کارگاه های آموزشی در حوزه های سینما، تیٔاتر، ادبیات و موسیقی، سرمایه گذاری، تولید و پخش فیلم و سریال، فیلم کوتاه، مستند، تیٔاتر، تله تیٔاتر و آثار مرتبط با حوزهی موسیقی و فعالیت در جایگاه یک ناشر مستقل و حرفهای در زمینهی ادبیات، هنر و علوم انسانی از اهداف این موسسه میباشند.
home-digital-agency-image-01

مایل به همکاری با ما هستید؟