بلاگ

فراخوان اولین دوره جشنواره ادبی مشرق‌زمین منتشر شد
نگین حاجی رجبعلی (عضو هیأت مدیره)
خسرو عباسی خودلان (عضو هیأت مدیره)
عباس کریمی عباسی (عضو هیأت مدیره)
رهبر قنبری (عضو هیئت‌مدیره)
نسرین مقانلو (عضو هیئت‌ مؤسس)
محسن زارع اشکذری (عضو هیئت‌ مؤسس)
فرهاد قائمیان (مشاور عالی مدیرعامل)
«فرهاد قائمیان» به عنوان مشاور عالی مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری هنرمندان مشرق‌زمین منصوب شد
موسسه فرهنگی هنری هنرمندان مشرق‌زمین، عضو پارک ملی علوم، فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی شد