World-Book-Day-Backgrounds-1

شرکت در بخش آثار منتشر نشده

توضیح: تا مادامی که کلیه فیلدهای فرم تکمیل نگردد، ثبت‌نام صورت نخواهد پذیرفت.

تکمیل یکی از فیلدهای کدملی یا پاسپورت کفایت می‌کند
تکمیل یکی از فیلدهای کدملی یا پاسپورت کفایت می‌کند
متقاصی شرکت در حوزه:
رویکرد اثر:
Accepted file types: doc, docx, Max. file size: 10 MB.
فایل فقط باید در قالب ورد باشد و سایر فرمت‌ها اعم از pdf مورد قبول نیست
اذعان می‌دارم که شروط و قوانین شرکت در جایزه ادبی را مطالعه و با آن موافقم