برچسب:پنجره، مثل یک پدر، رسم رفاقت، از میان سایه‌ها، و کسی در راه است

رهبر قنبری (عضو هیأت‌مدیره و مؤسسین)