برچسب:هاب بین‌الملل پارک‌های علم و فناوری در دانشگاه‌های کشور

محمدعلی خبیر (مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره)