برچسب:فرش‌هایی برای عرش، تب مسین، آینه‌های غبار گرفته، بر توسن خیال یار، شیخ محمد خیابانی

رهبر قنبری (عضو هیأت‌مدیره و مؤسسین)