برچسب:حسین علیشاپور، سعید زارع‌محمدی، پوریا گل‌محمدی

با مشارکت مؤسسه هنرمندان مشرق زمین، آیین پایانی شانزدهمین جشنواره شعر خبرنگاران برگزار شد