Slide ما اینجا هستیم تا
استعدادهای شما را
ارتقا دهیم.
موسسه فرهنگی هنری مشرق زمین با ما در تماس باشید

نیاز به راهنمایی یا مشاوره دارید؟

Max. file size: 64 MB.
لطفا فایل خود را با حجم بهینه بارگذاری کنید

ما اینجاییم که در کنار شما به شما کمک کنیم

هدف از تأسیس این مؤسسه‌ی غیردولتی، آموزش، پژوهش و تولید در حوزه‌ی فرهنگ و هنر می‌باشد