آیین‌نامه جشنواره ادبی بین‌المللی مشرق‌زمین

 

براساس مصوبه هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی هنری هنرمندان مشرق‌زمین در مورخ 12/03/1401 آیین‌نامه جشنواره ادبی بین‌المللی مشرق‌زمین به شرح زیر تصویب می‌شود:

 

ماده ۱ ـ هدف:

هدف از اهدای جایزه بین‌المللی مشرق‌زمین، معرفی ویژگی‌های منحصر به‌فرد فرهنگ ایرانی-اسلامی و توجه به مؤلفه‌های فرهنگ، ادب و تاریخ ایران و مشرق‌زمین به عنوان تمدنی کهن و دارای ریشه‌های مستحکم فرهنگی از ره‌گذر تشویق نویسندگان، محققان و گردشگران شاخص ملی و بین‌المللی و بزرگداشت اصحاب قلم و پدیدآورندگان آثار ادبی است.

تبصره- تنظیم ضوابط و ارائه مشوق‌های مربوط به جایزه مزبور باید در راستای تولید فکر ادبی ـ هنری ایرانی و دینی باشد.

 

ماده ۲ـ تعاریف:

آثاری که در حوزه بررسی و انتخاب هیأت علمی و هیأت داوران قرار خواهد گرفت شامل:

  • بخش اصلی(سفرنامه‌های معاصر):

در این بخش آثار نویسندگان ایران و سایر کشورهای جهان به زبان فارسی در یک دهه گذشته در قالب سفرنامه معاصر منتشر شده‌اند برای کسب نشان جشنواره در دو بخش آثار تألیفی و آثار ترجمه رقابت خواهند کرد. همچنین در این بخش، آثار منتشر نشده نویسندگان ایران و جهان به زبان اصلی فارسی در قالب سفرنامه معاصر متشکل از حداقل 20000کلمه نیز در رقابت خواهند کرد که علاوه بر اهدای نشان جشنواره، دو جایزه ویژه نیز به آثاری که توجه ویژه به موضوعات سفرهای زیارتی و مهاجرت داشته باشند اهدا خواهد شد. همچنین از آثار منتشر نشده برتر جهت چاپ حمایت ویژه صورت خواهد گرفت.

 

  • بخش جنبی(داستان):

در این بخش آثار منتشر شده نویسندگان به زبان اصلی فارسی با درونمایه سفر توسط ناشران داخلی در یک دهه گذشته در قالب داستان بلند(رمان) و مجموعه داستان‌کوتاه برای کسب نشان جشنواره در دو بخش داستان بلند سال و مجموعه داستان کوتاه سال رقابت خواهند کرد. در این بخش از یک داستان کوتاه منتشر شده که به موضوع سفر و مهاجرت توجه ویژه نموده است، تقدیر خواهد شد.

 

  • بخش ویژه(چهره سال):

در این بخش از میان چهره‌های ادبی ملی و بین‌المللی مخصوصاً نویسندگان ایران و کشورهای عضو منطقه اکو و همسایگان ایران با استناد به این‌که در آثار پژوهشی و ادبی‌شان توجه ویژه به احیای متون با موضوع سفرنامه و مؤلفه‌ها و عناصر فرهنگی و تاریخی ایرانی-اسلامی نموده‌اند، و معرف ظرفیت‌های فرهنگی، تمدنی و صلح‌طلبانه‌ی ایران اسلامی بوده‌اند مورد تقدیر و تجلیل قرار خواهند گرفت. همچنین تلاش خواهد شد با حضور چهره‌های معتبر ادبی جهانی، ویژه برنامه‌هایی نظیر سخنرانی‌ها، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ویژه برنامه‌های گردشگری (سفر به مناطق مختلف ایران) به منظور تهیه مستند تصویری و کتبی به خصوص سفرنامه‌هایی به قلم نویسندگان مدعو، برگزار گردد که در تمامی این رویدادهای توجه به معرفی فرهنگ والای ایرانی اسلامی و تمدن کهن ایران‌زمین مدنظر برگزارکنندگان خواهد بود.

 

ماده ۳ـ ارکان:

ارکان اجرایی این طرح عبارتند از:

  • شورای سیاست‌گذاری
  • هیأت علمی و داوران
  • دبیرخانه

 

ماده ۴ـ شورای سیاست‌گذاری:

ترکیبی از اعضای حقیقی هیأت مؤسس و مدیره مؤسسه فرهنگی هنری هنرمندان مشرق‌زمین و اعضای حقیقی و حقوقی دیگری که در زمینه ادبیات، فرهنگ، هنر، تاریخ، گردشگری و صنایع دستی فعال هستند که به تشخیص مدیران مؤسسه فرهنگی هنری هنرمندان مشرق‌زمین به‌منظور کمک و اعتلای فعالیت‌های جشنواره به مدت یک دوره انتخاب خواهند شد.

تبصره- دبیری شورای سیاست‌گذاری با مدیر مسئول یا مدیرعامل مؤسسه بوده و دبیری علمی جشنواره (با حق رأی) در هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی هنری هنرمندان مشرق‌زمین مصوب خواهد شد.

 

ماده ۵ـ وظایف شورای سیاست‌گذاری:

  • ترسیم و تعیین خط مشی و سیاست‌های کلی طرح جشنواره ادبی مشرق‌زمین.
  • رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش‌های هیأت علمی و هیأت داوران طرح.
  • تعیین اعضای هیأت داوران و هیأت علمی طرح که متشکل از دو کمیته اصلی بخش رقابتی و غیررقابتی خواهد بود.
  • تصویب آیین‌نامه‌های داخلی و اجرایی و نیز معیارهای ارزیابی آثار که توسط هیأت علمی و داوران طرح، تدوین و تنظیم شده است.

 

ماده ۶ـ هیأت علمی و داوران:

هیأت علمی و داوران عبارتند از:

تعدادی از نویسندگان و صاحب‌نظران در حوزه‌های:‌ سفرنامه‌نویسی، ادبیات داستانی، نقد ادبی، مستندنگاری، تاریخ‌نگاری و ایران‌شناسی است که توسط دبیر جشنواره تعیین و برای تأیید به شورای سیاست‌گذاری معرفی می‌شوند.

تبصره1- هیأت داوران بخش رقابتی متشکل از حداقل 9 و حداکثر 15 نفر مرکب از متخصصین، صاحب‌نظران و استادان دانشگاه در حوزه‌های یاد شده است که به داوری آثار بخش‌های مختلف خواهند پرداخت.

تبصره2-  رئیس هیأت داوران جشنواره توسط دبیر جشنواره معرفی و تعیین می‌گردد.

 

ماده ۷ـ وظایف هیأت علمی و داوران:

۱ـ۷ـ تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و اجرایی و نیز معیارهای ارزیابی آثار و ارسال آن برای تصویب به شورای سیاست‌گذاری.

۲ـ۷ـ تعیین و نصب هیأت داوری در هر یک از بخش‌های رقابتی و بخش تجلیل از چهره سال مشرق‌زمین.

۳ـ۷ـ بررسی، تفکیک و طبقه‌بندی آثار رسیده به دبیرخانه توسط هیأت داوران بخش رقابتی در گروه‌های سه نفره که در هر گروه یک نفر از سوی شورای سیاست‌گذاری جشنواره به عنوان سرگروه تعیین می‌شود. بدین صورت که در صورت انطباق آثار با معیارهای پیش‌بینی شده بررسی‌های اولیه انجام گرفته و سپس داوری نهایی آثار به هیأتی متشکل از سرگروه‌های داوران ارجاع می‌گردد.

تبصره- هرگونه اختلاف نظر میان اعضای هیأت داوران با رأی حداقل ۳ نفر از اعضاء تعیین تکلیف می‌شود.

۴ـ۷ـ تصمیم‌گیری در مورد جوایز ویژه.

5-7- صاحبان آثار واجد شرایط تقدیر در بخش‌ بین‌المللی توسط گروهی سه نفره از هیأت علمی جشنواره و با تأیید و مصوبه شورای سیاست‌گذاری جشنواره، صورت خواهد پذیرفت. لذا نویسندگانی از میان چهره‌های ادبی بین‌المللی مخصوصاً نویسندگان مشرق‌زمین و کشورهای عضو منطقه اکو و همسایگان ایران با استناد به این‌که در آثار ادبی‌شان توجه ویژه به احیای متون با درونمایه سفر و مؤلفه‌های و عناصر فرهنگی و تاریخی ایرانی-اسلامی نموده‌اند، و معرف ظرفیت‌های فرهنگی، تمدنی و صلح‌طلبانه‌ی ایران اسلامی بوده‌اند مورد تقدیر و تجلیل قرار خواهند گرفت.

تبصره- هیأت علمی جشنواره با رصد کارشناسانه و شناسایی آثار برجسته، بدیع و پیش‌روی نویسندگان و پدیدآورندگان ملی و بین‌المللی، حداقل یک و حداکثر سه چهره معتبر ادبی را جهت تقدیر در هر دوره به شورای سیاست‌گذاری جشنواره معرفی خواهد کرد.

 

ماده ۸ـ زمان و مکان برگزاری:

فراخوان جشنواره هم‌زمان با 12شهریورماه روز بزرگداشت نویسنده و سیاح بزرگ ایرانی، ناصر خسرو قبادیانی منتشر خواهد شد و پس از پایان مهلت ارسال و داوری آثار، مراسم اختتامیه و اهدای نشان بین‌المللی مشرق‌زمین به‌صورت دوسالانه مقارن با روز بزرگ‌داشت سعدی در هفته اول اردیبهشت ماه در تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

 

ماده ۹ـ تشکیل دبیرخانه:

به‌منظور انجام کلیه امور اداری و اجرایی از قبیل مکاتبه، سفارش آگهی، دریافت آثار، هماهنگی با هیأت علمی و هیأت داوران برای انجام امور مربوط، هماهنگی برای برگزاری جلسات و… دبیرخانه جشنواره ادبی مشرق‌زمین در مؤسسه فرهنگی هنری هنرمندان مشرق‌زمین تشکیل می‌شود.

تبصره1- انتخاب دبیر توسط هیأت مدیره و هیأت مؤسسین مؤسسه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی و پس از تأیید آغاز به فعالیت خواهد نمود.

تبصره2– دبیر جشنواره محق است برخی از وظایف خود را به دبیر اجرایی جشنواره تنفیذ نماید.

 

ماده ۱۰ـ وظایف دبیرخانه:

1ـ۱۵ـ تهیه و درج آگهی فراخوان آثار منتشر شده و نشده در رسانه‌های جمعی.

۲ـ۱۵ـ دریافت آثار ارسالی و طبقه‌بندی آن زیر نظر هیأت علمی و داوران.

۳ـ۱۵ـ ارسال دعوت‌نامه برای برگزاری جلسات.

۴ـ۱۵ـ انجام امور تبلیغی مراسم و امور مربوط به مکان برگزاری آن.

۵ـ۱۵ـ تهیه لوح و جوایز با نظر شورای سیاست‌گذاری.

۶ـ۱۵ـ انجام امور مالی مربوط به جشنواره.

 

ماده ۱۱ـ مجری آیین‌نامه:

مجری این آیین‌نامه براساس مصوبه هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی هنری هنرمندان مشرق زمین، مدیرعامل مؤسسه خواهد بود.

ماده ۱۲ـ ارزش جوایز نفرات اول هر کدام از رشته‌های این طرح، نشان ادبی مشرق‌زمین به‌علاوه جایزه نقدی خواهد بود که مقدار آن نباید از 15درصد بودجه کل جشنواره کمتر باشد.

ماده ۱۳ـ هزینه‌های لازم برای اجرای این طرح به صورت تبصره‌ای در بودجه سالانه مؤسسه فرهنگی هنری هنرمندان مشرق‌زمین منظور می‌گردد.

ماده ۱۴ـ این آیین‌نامه در ۱۴ ماده و 8 تبصره در جلسه هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی هنری هنرمندان مشرق‌زمین مورخ 12/03/1401 به تصویب رسید.