برچسب:پارک ملی علوم، فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

محمدعلی خبیر (مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره)