برچسب:عباس کریمی عباسی

هدف «رصتا» برقراری عدالت فرهنگی و تمرکززدایی است.
با مشارکت مؤسسه هنرمندان مشرق زمین، آیین پایانی شانزدهمین جشنواره شعر خبرنگاران برگزار شد
تأکید بر گسترش همکاری‌های دوجانبه مجموعه ‌تاریخی فرهنگی نیاوران و مؤسسه هنرمندان مشرق زمین
«سفرهای سعدی» به بخش مسابقه دوسالانه پویانمایی راه یافت