برچسب:خسرو عباسی خودلان

کارگاه داستان رضوی با حضور خسرو عباسی خودلان برگزار می شود
خسرو عباسی خودلان (عضو هیأت مدیره)
در دیدار نویسندگان با عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مطرح شد/ محمدعلی خبیر: خیال آسوده ای برای نویسندگان در شرایط سخت اقتصادی باقی نمانده است