برچسب:افراد دارای معلولیت

ناصر شیردل (نائب رئیس هیئت‌مدیره)