برچسب:ناصر شیردلفر

ناصر شیردل (نائب رئیس هیئت‌مدیره)
تأکید بر گسترش همکاری‌های دوجانبه مجموعه ‌تاریخی فرهنگی نیاوران و مؤسسه هنرمندان مشرق زمین