برچسب:مدیرعامل شرکت عمرانی پرسیا

ناصر شیردل (نائب رئیس هیئت‌مدیره)