برچسب:جایزه‌ بین‌المللی ادبی مشرق‌زمین

محمدعلی خبیر (مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره)