برچسب:انجمن نویسندگان کرج

خسرو عباسی خودلان (عضو هیأت مدیره)
محمدعلی خبیر (مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره)
در دیدار نویسندگان با عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مطرح شد/ محمدعلی خبیر: خیال آسوده ای برای نویسندگان در شرایط سخت اقتصادی باقی نمانده است