تهیه و تولید فیلم و تئاتر

درباره پروژه

1. مشاوره در تهیه و تولید فیلم و تئاتر

2. جذب اسپانسر برای فیلم و تئاتر

3. معرفی عوامل متخصص و حرفه‌ای

4. اقدام جهت دریافت مجوز ارشاد و برگزاری اکران خصوصی

5. ترجمه زیرنویس فیلم و تئاتر

اشتراک گذاری